Zaručnički tečaj, Krizma i Prva pričest u 2019.

Proslava Sv. Marka 2018
27. listopada 2018

Zaručnički tečaj, Krizma i Prva pričest u 2019.

Zaručnićki tečajevi u 2019. godini će se održavati u vjeronaučnoj dvorani od

  • 28.1. do 31.1.
  • 28.4. do 11.4.
  • 23.9. do 26.9.

Prva pričest će biti 12.5. u 10 sati.

Krizma će biti 18.5. u 11 sati.