Raspored misa i pobožnosti

Raspored misa i pobožnosti

NE MOŽE REĆI DA VJERUJE U BOGA ONAJ TKO SE SVAKODNEVNO NE TRUDI ŽIVJETI PREMA NJEGOVIM ZAPOVIJEDIMA!


Raspored za tjedan od 25.08.2023. – 01.10.2023.Ponedjeljak, 25. rujan
sv. Kleofa

19:00 + Mara, Stjepan, Božidar Gotić

Utorak, 26. rujan
Kuzma i Damjan

19:00 +Stjepan Berend  +Za zadovoljštinu za grijehe  +Mira Vukalović  +Leposava, Lorenco Pali, Angelina, Ludvig Mjeda  +Petar, Iva Bebek  +Franjo Belani  +Na nakanu za uspješan ishod operacije jedne osobe

Srijeda, 27. rujan
Sv. Vinko Paulski

19:00 +Božo Cvitanović i ob.

Četvrtak,28 rujan
Sv. Večeslav

19:00  +Danijel Potočki

Petak, 29. rujan
Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael arkanđeli

GOSPA ŽALOSNA

19:00  +Za sreću, zdravlje i uspjeh obitelji i djece  +Katarina Mrazović  +Luca, Bosiljko Bebek  +Milan, Milenka Majić

Subota, 30. rujan
Sv. Jeronim

19:00  +Na nakanu

Nedjelja, 01. listopad
DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Mise u župnoj crkvi sv. Ane u
  08:00h , 10:00h   i 19:00h