Raspored misa i pobožnosti

Raspored misa i pobožnosti

NE MOŽE REĆI DA VJERUJE U BOGA ONAJ TKO SE SVAKODNEVNO NE TRUDI ŽIVJETI PREMA NJEGOVIM ZAPOVIJEDIMA!


Raspored za tjedan od 22.01.2024. – 28.01.2024.Ponedjeljak,

22. siječanj

Sv. Pavao, pustinjak

18:00  +Vinko, Ruža, vlč. Mijo Majdak

Utorak,

23. siječanj
Sv. Marcel

18:00  +Na nakanu za duše u čistilištu  +Agneza Vučajnik i ob., ob. Oniski i duše u čistilištu  +Ljubica Kovačić, Dušan Velimirović, Zdenko Vučković  +Stjepan Kamenjak  +Na nakanu  +Na zadovoljštinu za grijehe  +Kristijan Doskočil, Krsto Đorđevski  +Ob. Puškar, Hajduk, Ožegović  +Zlatko, Katarina, Vilim, Veno, Mato  +Štefanija Šilković  +Ob. Brlić, Požgaj  +Štefanija Bruić i ob., Slavko, Milan Lukačić, Darko Novak

Srijeda

24. siječanj

Sv. Antun Pustinjak

18:00  +Đuro, Dora, Ivan Filipašić, Štefica, Janko, Dudek, Kata, Slavko, Milan Lukačić, Darko Novak

Četvrtak,

25. siječanj

Sv. Margareta Ugarska

18:00  +Zdenko, Milan Nendl, ob. Gregurić

Petak,

26. siječanj

Mario, Ljiljana

18:00  +Stjepan Vincek  +Marija Kadović  +Barica, Zdravko Bedak, Željko Mudrić  +Bojan Ištok  +Rozika, Josip Novačić, Petar Kutičić  +Jozo, Maša Gujić  +Rudolf, Dragica, Štefica Holenda  +Za zdravlje duše i tijela dviju osoba  +Na nakanu na čast M.B.

Subota,

27. siječanj

Sv. Favbijan i Sebastijan

18:00  +Goran Katalenić

Nedjelja,

28. siječanj
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Mise u župnoj crkvi sv. Ane u
  08:00h, 10:00h i 18:00h 

*VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE SUBOTOM, KRIZMANICI NEDJELJOM PREMA DOGOVORU!

*Kalendare za 2024. godinu možete preuzeti u sakristiji.