Bjelovarsko-križevacka biskupija

Dioecesis Bellovariensis-Crisiensis

Bjelovarsko-križevačka biskupija

Bjelovarsko-križevacka biskupija

Bjelovarsko-križevačka biskupija

Papa Benedikt XVI. svojom bulom De maiore spirituali bono, od 5. prosinca 2009., uspostavio je Bjelovarsko-križevačku biskupiju (Dioecesis Bellovariensis-Crisiensis), u koju spadaju spomenuti dekanati: Čazmanski i Garešnički iz Čazmanskog arhiđakonata te svih pet dekanata iz Kalničkoga, odnosno Bjelovarsko-kalničkog arhiđakonata.

Prostor nove biskupije obuhvaća oko 3 740 km2, a na tom području živi, prema popisu pučanstva iz 1991. godine, oko 195 000 stanovnika. Katolika ima oko 185 000. Nova biskupija ima sedam dekanata, 56 župa, 55 svećenika, od toga četiri redovnička, 24 redovnice te 13 bogoslova, od čega četiri đakona.

Bjelovarsko-križevacka biskupija
Bjelovarsko-križevacka biskupija

Katedrala sv. Terezije Avilske u Bjelovaru

Na glavnom, kvadratnom trgu u Bjelovaru, na njegovoj istočnoj strani, nasuprot dvokatnoj vojarni »Preradović« smještena je katolička crkva sv. Terezije, u smjeru istok-zapad, u koju stane 1 000 ljudi. Među zgradama odmjerenih proporcija i oblika, koje su sličnije klasicističkomu nego baroknomu duhu, ona odskače bogatijim oblicima pročelja, u duhu kasnog baroka. Njezino pročelje raščlanjeno je pilastrima s polukapitelima i nišama, a iz njega se uzdiže zvonik visok 52 metra, kao urbanistička vertikala grada. Građena je kao jednobrodna građevina, smještena između bivše pijarističke škole i kolegija, sa za obljenim svetištem, površine 10 × 8 m, na istoku i glavnim pročeljem na zapadu. Desno i lijevo od svetišta su sakristije na kat, veličine 6x5 m. Od trijumfalnog luka, koji dijeli svetište od lađe, prema glavnom izlazu na zapadnom pročelju prostire se lađa obla pravokutna tlocrta, površine 20x12 metara. Pjevalište s orguljama, izgrađeno s oznakama baroka, poduprto s dva kamena stupa nosača u sredini, nalazi se na zapadnoj strani, a veliko je 4x12 metara. Ispod pjevališta nalazi se crkveno predvorje i kapela Srca Isusova. Prozori crkve su oslikani, a postoje i zidne slike iz 1937. godine od Sirnika. Ispod crkve nalazi se velika kripta, s vanjskim ulazom na južnoj strani.

Biskup Bjelovarsko-križevačke biskupije je Mons. Vjekoslav Huzjak
Bjelovarsko-križevacka biskupija