Zaručnički tečaj u 2018. godini

Sv. mise i rad župnog ureda
21. kolovoza 2018
Proslava Sv. Marka 2018
27. listopada 2018

Zaručnički tečaj u 2018. godini

Zaručnićki tečaj u 2018. godini će se održavati od 24.9. do 28.9. u 19:00 sati u vjeronaučnoj dvorani.