Zaručnički tečajevi 2023.

Susret hrvatske katoličke mladeži u Bjelovaru 2022.
20. rujna 2022
Govori dobrim – Caritas – plakat
26. veljače 2023

Zaručnički tečajevi 2023.

Zaručnički tečajevi održavat će se u župnoj crkvi sv. Ane u Križevcima u sljedećim terminima:

od 23. siječnja do 27. siječnja u 19.00

od 24. travnja do 28. travnja u 19.00

od 25. rujna do 29. rujna u 19.00

Prije dolaska na tečaj potrebno je javiti se Župnika u župi gdje će biti vjenčanje.