Duhovna obnova “NE ŽIVI ČOVJEK SAMO O KRUHU”

Planinarski križni put 2023.
4. ožujka 2023
Blagdan Muke Gospodne (Cvjetnica)
26. ožujka 2023

Duhovna obnova “NE ŽIVI ČOVJEK SAMO O KRUHU”

Duhovna obnova za odrasle održati će se u samostanu "Anđela čuvara" kod časnih sestara Kćeri Božje Ljubavi.
Adresa samostana je Trg J. J. Strossmayera 17, Križevci.
Duhovna obnova održati će se u subotu, 18. ožujka, 2023. s početkom u 15h.
Tema duhovne obnove je „NE ŽIVI ČOVJEK SAMO O KRUHU“.