Duhovna obnova “NE ŽIVI ČOVJEK SAMO O KRUHU”

Podjela sakramenata 2023.
1. svibnja 2023
TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE KRIŽEVCI
22. lipnja 2023

Duhovna obnova “NE ŽIVI ČOVJEK SAMO O KRUHU”

Duhovna obnova za odrasle održati će se u samostanu "Anđela čuvara" kod časnih sestara Kćeri Božje Ljubavi.
Adresa samostana je Trg J. J. Strossmayera 17, Križevci.
Duhovna obnova održati će se u subotu, 06. svibnja, 2023. s početkom u 16h.
Tema duhovne obnove je „ISUS JE PUT, ISTINA I ŽIVOT“.