Cjelonočno klanjanje – kapela samostana časnih sestara Kćeri Božje ljubavi

Kreće inicijativa 40. dana za život
25. rujna 2023
Homilija apstolskog nuncija na blagdan sv. Marka Križevčanina
12. listopada 2023

Cjelonočno klanjanje – kapela samostana časnih sestara Kćeri Božje ljubavi

U petak organizirano je cjelonoćno klanjanje u kapelici samostana “Anđela čuvara” časnih sestara Kćeri Božje ljubavi na adresi Trg J. J. Strossmayera 17, Križevci.