2. studenoga 2016
k51

Izvještaj sa 5. kateheze za krizmanike

24. listopada 2016
k41

Izvještaj sa 4. kateheze za krizmanike

17. listopada 2016
k21

Izvještaj sa 2. i 3. kateheze za krizmanike

4. listopada 2016
prva_kat_16_17

Održana prva kateheza krizmanika