19. veljače 2018

Proslava Sv. Marka 2017

2. studenoga 2016

Izvještaj sa 5. kateheze za krizmanike

24. listopada 2016

Izvještaj sa 4. kateheze za krizmanike

17. listopada 2016

Izvještaj sa 2. i 3. kateheze za krizmanike